Revelation 6:1-8 – Waxer Tipton (One Love Ministries)

Galatians 2:1-16 – Waxer Tipton (One Love Ministries)

Galatians 1:9-24 – Waxer Tipton (One Love Ministries)